sredni kurs walut
flagaUSD4.465600
flagaCHF4.653800
flagaGBP5.483100
flagaEUR4.709400

ZARZĄD

O BANKU » ZARZĄD

ZARZĄD BANKU:

 

JÓZEF BANACH - Prezes Zarządu

JADWIGA SZYDŁOWSKA - Wiceprezes Zarządu

ZOFIA KOZIŃSKA - Wiceprezes Zarządu

BOŻENA MAGIERA - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA:

1. Andrzej Olender – Przewodniczący Rady
2. Wiesław Jaskulski – Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Edward Ćwikła – Sekretarz Rady
4. Józef Heretyk – Członek Rady
5. Włodzimierz Wojnarowski – Członek Rady
6. Marek Mazurek – Członek Rady
7. Agnieszka Guzik – Członek Rady
8. Mieczysław Szopa – Członek Rady
9. Zbigniew Krzeczek – Członek Rady
10. Grzegorz Wądek – Członek Rady
11. Józef Gaweł - Członek Rady
12. Ryszard Jędruch – Członek Rady
13. Stanisław Pragnący – Członek Rady
14. Bogusław Łuczywo – Członek Rady

 

Bilans Banku Spółdzielczego w Proszowicach na dzień 31.12.2019r.

Bilans Banku Spółdzielczego w Proszowicach na dzień 31.12.2020r.

Schemat organizacyjny Banku Spółdzielczego w Proszowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Proszowicach 2020

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Proszowicach 2021

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach 2020

Zasady Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Proszowicach o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego 2020

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Proszowicach o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego 2021

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Proszowicach 2020

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Proszowicach 2021

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111, 111a i 111b ustawy Prawo bankowe wg stanu na dzień 31.12.2019r.

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111, 111a i 111b ustawy Prawo bankowe wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Informacje podlegające ujawnieniu w ramach Polityki Informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Proszowicach wg stanu na 31.12.2019r.

Informacje podlegające ujawnieniu w ramach Polityki Informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Proszowicach wg stanu na 31.12.2020r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego 2020

Zasady składania rozpatrywania reklamacji oraz zgłoszeń w Banku Spółdzielczym w Proszowicach

Statut Banku Spółdzielczego w Proszowicach