Bank Spółdzielczy w Proszowicach
-> Aktualności

Ważne informacje

Siedzibą Banku Spółdzielczego są Proszowice. Bank działa na terenie całego województwa małopolskiego oraz na terenie powiatów: kazimierskiego, zawierciańskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego, buskiego.

Bank Spółdzelczy w proszowicach posiada 19 placówek terenowych w tym w tym cztery oddziały w: Niegardowie, Racławicach,Skalbmierzu, Wawrzeńczycach oraz 15 punktów kasowych.

Podstawowa działalność Banku to prowadzenie rachunków bankowych, przeprowadzanie rozliczeń pienężnych, udzielanie kredytów, obsługa budżetów terenowych.

Bank Spółdzelczy oferuje swoim klientom nowoczesne produkty bankowe - karty płatnicze, elektroniczne systemy obsługi klienta: HomeNet, eBanknet, sms Banking.

Ponadto Bank prowadzi obsługę obrotu dewizowego.

Depozyty zgromadzone w BS w Proszowicach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Warto przeczytać

Artykuły na temat bezpiecznego korzystania z kart bankomatowych:
Skimming,
Skimmerzy czyhają na twoje pieniądze.
Artykuły na temat bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej:
Nie daj się złowić w sieci,
Jak bezpiecznie logować się na konta bankowe
Ostatnia aktualizacja: 2014-08-21 10:14:23
Copyright © by Bank Spółdzielczy w Proszowicach