sredni kurs walut
flagaUSD3.950500
flagaCHF4.332900
flagaGBP5.140400
flagaEUR4.633000

DEPOZYTY

Tabela oprocentowania rachunków: rozliczeniowych, oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych założonych w Banku Spółdzielczym w Proszowicach wynosi:

dla lokat od 40.000 zł i powyżej:

48 i 60 miesięcznych

0,35 %

36 – miesięcznych

0,35 %

24 – miesięcznych

0,35 %

12 – miesięcznych

0,15 %

6 – miesięcznych

0,15 %

3 – miesięcznych

0,10 %

2 – miesięcznych

0,02 %

1 – miesięcznych

0,02 %


dla lokat od 10.000 zł do 39.999 zł:

48 i 60 miesięcznych

0,25 %

36 – miesięcznych

0,25 %

24 – miesięcznych

0,25 %

12 – miesięcznych

0,05 %

6 – miesięcznych

0,05 %

3 – miesięcznych

0,05 %

2 – miesięcznych

0,05 %

1 – miesięcznych

0,02 %


dla lokat poniżej 10.000 zł:

48 i 60 miesięcznych

0,15 %

24 i 36 miesięcznych

0,15 %

12 – miesięcznych

0,02 %

6 – miesięcznych

0,00 %

3– miesięcznych

0,00 %

2– miesięcznych

0,00 %

1– miesięcznych

0,00 %


Środki pieniężne na rachunkach bieżących i pomocniczych przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, przedsiębiorców indywidualnych i innych podmiotów niefinansowych – 0,00 % lub wg indywidualnych umów,

środki pieniężne na rachunkach bieżących i pomocniczych:

budżetu państwa                                                      0,00 % (lub wg post. zawartych umów)
budżetu UGiM                                                            0,00 % (lub wg post.zawartych umów)
wkłady oszczędnościowe ludności a, vista                0,06 %
wkłady na rachunkach oszczędn. – rozlicz.               0,11 %

Depozyty objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Minimalne saldo po ostatniej zrealizowanej operacji na rachunkach bieżących i pomocniczych wynosi 40,- zł
Minimalne saldo   po ostatniej zrealizowanej operacji na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych wynosi 10,- zł
Tabela oprocentowania wchodzi w życie od dnia 20.05.2020r.
 
Zarząd BS w Proszowicach