sredni kurs walut
flagaUSD4.465600
flagaCHF4.653800
flagaGBP5.483100
flagaEUR4.709400

DEPOZYTY

Tabela oprocentowania rachunków: rozliczeniowych, oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych założonych w Banku Spółdzielczym w Proszowicach wynosi:

dla lokat od 40.000 zł i powyżej:

48 i 60 miesięcznych

2,00 %

36 – miesięcznych

2,00 %

24 – miesięcznych

1,80 %

12 – miesięcznych

1,60 %

6 – miesięcznych

1,60 %

3 – miesięcznych

1,40 %

2 – miesięcznych

1,10 %

1 – miesięcznych

1,10 %


dla lokat od 10.000 zł do 39.999 zł:

48 i 60 miesięcznych

1,80 %

36 – miesięcznych

1,80 %

24 – miesięcznych

1,60 %

12 – miesięcznych

1,50 %

6 – miesięcznych

1,30 %

3 – miesięcznych

1,20 %

2 – miesięcznych

1,00 %

1 – miesięcznych

1,00 %


dla lokat poniżej 10.000 zł:

48 i 60 miesięcznych

1,60 %

24 i 36 miesięcznych

1,40 %

12 – miesięcznych

1,20 %

6 – miesięcznych

1,00 %

3– miesięcznych

1,00 %

2– miesięcznych

0,90 %

1– miesięcznych

0,90 %

 

Środki pieniężne na rachunkach bieżących i pomocniczych przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, przedsiębiorców indywidualnych i innych podmiotów niefinansowych – 0,00 % lub wg indywidualnych umów,

Środki pieniężne na rachunkach bieżących i pomocniczych:

  • budżetu państwa 0,00 % (lub wg post. zawartych umów)
  • budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego 0,00 % (lub wg post. zawartych umów)
  • Podstawowy Rachunek Płatniczy 0,00 %
  • Rachunek Płatniczy dla Ukraińców 0,00%
  • wkłady oszczędnościowe ludności a, vista 0,00 %
  • wkłady na rachunkach oszczędn - rozlicz. 0,00 %

Depozyty objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Minimalne saldo po ostatniej zrealizowanej operacji na rachunkach bieżących i pomocniczych wynosi 50,- zł ( nie dotyczy transakcji realizowanych przez Klienta elektronicznie )
Minimalne saldo po ostatniej zrealizowanej operacji na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych wynosi 20,- zł ( nie dotyczy transakcji realizowanych przez Klienta elektronicznie )

Tabela oprocentowania rachunków wchodzi w życie od dnia 11.04.2022 r.

Zarząd BS w Proszowicach